Få hjälp med studier

Oavsett om du är en förälder till barn som går i grundskola eller gymnasie, så oroar du dig säkert över deras studier. I dagens samhälle så ställs det allt större krav på alla barn och det redan från unga år. Betyg finns redan från grundskolan numer och är det så att man har svårt för ett ämne, så är det lätt att halka efter om man inte får den hjälp man behöver. Hos Smartstudies.se kan barn i grundskolan och i gymnasiet få den hjälp de behöver, med det ämne eller de ämnena de behöver! SmartStudies är främst experter inom matematik, studieteknik och motivation, men de har i stort sett alla ämnen som ges i skolorna. Om du bestämmer för att ge ditt barn en extra chans, så kan du kontakta smartstudies. Du vet väl att du även har rätt till RUT-avdrag, när ni använder er av läxhjälp?

Anpassad studieplan

På Smartstudies.se får barnen eller ungdomarna en egen coach som hjälper till med att sätta upp en studieplan som är anpassad efter deras förmåga och deras mål. Men läxhjälp kan barnen enkelt komma i fatt eller höja sina betyg och det på ett enkelt sätt.

Så här fungerar Smartstudies

Deras tjänst fungerar på följande vis:

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter
3 Jun 2015