Fantasy i nutid – Urban fantasy

Termen “urban fantasy” är långt ifrån perfekt, men det är vad vi har. Den används flitigt av både folk som frågar efter böcker, av författare och i diskussioner kring böcker, den är här för att stanna. Kortfattat så är det fantasy som utspelar sig i vår värld i nutid. Det utspelar sig ofta i en stad som finns på riktigt, men det kan också vara en påhittad stad som igenkänneligen finns i vår nutida värld. Det behöver inte heller vara en storstad - det kan vara småstäder, på landsbygd eller på resa, så länge det är just i vår värld i nutid. Och i den här världen finns det alltså fantasyinslagm som t ex magi och övernaturliga/mytologiska varelser.Källa:SF-bokhandel

Harry Potter kan räknas till att vara fantasy, fast i nutida tappning. Även om tidsbegreppen är suddiga i den magiska världen där Harry befinner sig i, så är författaren nutida och man får en känsla av nutid i böcker och filmer. Dock är detta inte en så kallad Urban fantasy.

Det finns givetvis andre genrer som är definitivt nutida, just så som Urban Fantasy. Här kan vi bland annat räkna in Twilight, True Blood, Skönheten och odjuret ( tv-serie på 80-talet, bland annat skriven av George R Martin, mer känd som författare till ett annat fantasy-epos, Game of Thrones), Buffy och Vampyrerna och många andra. Dessa utspelas alla i ett nutida samhälle, och innehåller vardagliga saker som jobb, skola och så vidare, men med övernaturliga inslag eller varelser.

5 Aug 2015