Har du rätt till personlig assistent?

Är det så att du fundrar på detta med personlig assistans och om du har rätt att få personliga assistenter i din vardag. Personlig assistans är en rättighet som lyder under lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. Man måste då uppfylla vissa kriterier för att få det. Dels så ska man tillhöra det som kallas personkrets, det finns tre olika, samt att man ska ha ett behov av hjälp med sina grundläggande behov.

Personkrets

Det finns tre personkretsar. Personkretsarna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov

Utöver att tillhöra någon av de ovanstående så är det så du måste även ha ett behov av hjälp med ina grundläggande behov. Till det hör:

  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä av- och på dig
  • att kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

Är ditt behov av hjälp med dessa under 20 timmar per vecka är det kommunen som ska bevilja dig personlig assistans, är det över 20 timmar så är det Försäkringskassan som ska bevilja dig personlig assistans. Personliga assistenter kan du sedan hitta på www.ekensassistans.se

Det kan även vara att du har rätt till personlig assistans för andra behov.
Det kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom att träna, att gå och handla, att arbeta, att förflytta sig eller att gå på bio.

5 Nov 2020